ކަބްސްކައުޓް ދަރިވަރުން މިސްކިތްތަކަށް ފެނާއި ކަދުރު ހަދިޔާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *