ހަބަޝީ ޕްރީސްކޫލްގެ ދަރިވަރުން މަސައްކަތްތެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކޮށްފި

ބައިނަލްއަޤްވާމީ މަސައްކަތްތެރިންގެދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ހަބްޝީ ޕްރީސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންވަނީ ކުރެންދޫގެ މުވައްސަސާތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައެވެ. މި ޒިޔާރަތުގައި މުވައްސަސާތުގެ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި،، މަސައްކަތުގެ މާހައުލު ދަރިވަރުންނަށް

Read more

ޅ.އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ކަބްސްކައުޓް ދަރިވަރުންގެ ފަރާތުން ކުރެންދޫގެ މިސްކިތްތަކަށް ފެނާއި ކަދުރު ހަދިޔާކޮށްފި

ޅ. އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ކަބްސްކައުޓް ދަރިވަރުންގެ ފަރާތުން، ކުރެންދޫގެ މިސްކިތްތަކަށް ފެނާއި ކަދުރު ޙަދިޔާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވާފައިވަނީ މިއަދު މެންދުރުފަހު 02:30ގައި ކައުންސިލް އިދާރާގެ ދޮރުމަތީގައެވެ. މި

Read more

ދޮށީ ސޮރުބޭ ވަނި ހުޅުވުން

ދޮށީ ސޮރުބޭ ވަނި ހުޅުވާފައިވަނީ، ލޯކަލްކައުންސިލްތަކުގެ ޕާރފޯމަންސް އިންޑެކްސް 2017 ރޭންކިންގ ގައި ކުރެންދޫ ކައުންސިލަށް ލިބުނު ކަމީޔާބީ ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައެވެ. ދޮށީ ސޮރުބޭވަނި ހުޅުވައިދެއްވާފައިވަނީ

Read more

ކުރެންދޫކައުންސިލްއިދާރާ އާއި ނާދިޔާސްކިޗަން ގުޅިގެން ކުރެންދޫގައި ޕޭސްޓްރީކޯހެއް ހިންގައިފި.

ފާދިއްޕޮޅު ކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އާއި ނާދިޔާސްކިޗަން ގުޅިގެން ކުރެންދޫގައި ޕޭސްޓްރީކޯހެއް ހިންގައިފިއެވެ. މިކޯހުގައި ކިޔަވައިދެއްވީ ކެއްކުމުގެ ދާއިރާގައި، ރާއްޖޭގައި މަޤުބޫލު ފަރާތެއްކަމުގައިވާ، އަލްފާޟިލާ ނާދިޔާ އަލިމަނިކެވެ.

Read more